powolanie

Beatyfikacja O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Zapraszamy

 

ZARYZYKUJ.. chodź do nieba ! ;)

Modlitwa
św. Jana Pawła II
o powołania kapłańskie i zakonne

Ojcze Święty, odwieczne źródło życia i miłości, który w człowieku żyjącym objawiasz blask swojej chwały, a w jego sercu zasiewasz ziarno swego powołania, spraw, aby nikt nie zlekceważył ani nie utracił tego daru z powodu naszego niedbalstwa, ale niech wszyscy dążą wielkodusznie do pełnego urzeczywistnienia Twojej miłości.

Panie Jezu, który pielgrzymując po drogach Palestyny, wybrałeś i powołałeś apostołów, i poleciłeś im głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować świętą liturgię, spraw, aby także dzisiaj nie brakowało Twojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, którzy nieść będą wszystkim owoce Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania.

Duchu Święty, który uświęcasz Kościół, nieustannie rozlewając swe dary, wzbudź w sercach powołanych do życia konsekrowanego głębokie i silne pragnienie Królestwa, aby wypowiadając wielkoduszne i bezwarunkowe «tak», oddali swe życie w służbę Ewangelii.

Najświętsza Panno, która bez wahania ofiarowałaś się Wszechmocnemu, aby mógł się wypełnić Jego zamysł zbawienia, napełnij ufnością serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gorliwych pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia, ani dusz konsekrowanych, które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej obecności Twego zmartwychwstałego Syna. Amen.


Papież Jan Paweł II, w swojej Adhortacji Apostolskiej, Vita Consecrata, napisał: “Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. (...) W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy - idąc posłusznie za wezwaniem Ojca i poruszeniami Ducha Świętego - wybrali tę drogę specjalnego naśladowania Chrystusa, aby oddać się Jemu sercem „niepodzielnym” (por. 1 Kor 7, 34). Oni także porzucili wszystko jak Apostołowie, aby przebywać z Nim i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom. W ten sposób przyczynili się do objawienia tajemnicy i misji Kościoła dzięki licznym charyzmatom życia duchowego i apostolskiego, których udzielał im Duch Święty, a w ten sposób wnieśli też wkład w odnowę społeczeństwa.”

Bycie osobą konsekrowaną znaczy oddać się uroczyście Chrystusowi z niepodzielnym sercem poprzez śluby zakonne.

Co to jest ślub zakonny?

Ślub zakonny to całkowite i ofiarne oddanie się Chrystusowi, które wiąże na zawsze. Jest to wyraz wielkiej miłości, która osobie podejmującej zobowiązania i odpowiedzialności ślubów zakonnych, daje możliwość wolności od przywiązań do tego świata, aby mogli wzrastać do radości świata przyszłego. Śluby zakonne, używane we wspólnotach zakonnych, najczęściej są znane jako rady ewangeliczne. Są to śluby czystości w celibacie, ubóstwa i posłuszeństwa.

Czystość

Powinniśmy być czyści w naszych rodzinach i życiu publicznym. Czystość dla ludzi świeckich oznacza życie w celibacie przed małżeństwem i szacunek dla innego małżonka/innej małżonki w małżeństwie. Czystość dla kleru czy też zakonników oznacza celibat na całe życie. Ślub czystości jest czymś, co osoby zakonne wyznają. Przez niego ofiarują tę wolność, którą osoby świeckie mają aby zawrzeć związek małżeński i wychować dzieci.

Posłuszeństwo

Powinniśmy słuchać prawowitej władzy w naszej rodzinie, w naszym kraju i najważniejsze, w Kościele. Obietnica dana Bogu, by być posłusznym kościelnej władzy przełożonego we wspólnocie zakonnej jest zwana ślubem posłuszeństwa. Poprzez niego, osoba poddaje siebie samą przełożonemu i czyni obietnicę słuchania go według Reguł wspólnoty.

Ubóstwo

Powinniśmy kochać Pana Boga ponad wszystko i kochać wszystko inne tylko, gdy ono pomaga nam kochać Boga. Nikt nie powinien być chciwy, ani czynić bogactwa celem swego życia. Osoby zakonne, poprzez ślub ubóstwa, obiecują żyć jak rodzina, gdzie wszystko należy do wspólnoty a żaden członek nie posiada nic osobiście.

Nie każdy jest gotów do naśladowania Chrystusa w życiu zakonnym, konsekrowanym, lecz jest wielu, którzy zostali wezwani przez Boga by go znać, kochać i służyć Mu w sposób szczególny i unikalny. Dla wielu ludzi te śluby mogą być trudne do zrozumienia, lecz dla tych, którzy są zakochani w Bogu i usłyszeli Boże wezwanie do życia zakonnego, te śluby są wyrazem miłości osobowej do Boga i innych we wspólnocie zakonnej.

Jako Salwatorianie, wypełniamy wezwanie Boga w naszym życiu konsekrowanym z tymi ślubami w życiu apostolskim.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Żadna ofiara, żaden krzyż,
żadne cierpienie, żadne opuszczenie,
żaden smutek, żadna napaść,
w ogóle nic niech nie będzie
dla ciebie zbyt trudne
dzięki łasce Bożej.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:871
Wczoraj:Wczoraj:1100
Ten tydzień:Ten tydzień:1124
W tym miesiącu:W tym miesiącu:16203
Wszyscy:Wszyscy:2360044
Teraz odwiedza nas: 15
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10