powolanie

Beatyfikacja O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Zapraszamy

 

ZARYZYKUJ.. chodź do nieba ! ;)

Modlitwa Pawła VI
o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, aby pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by, odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.


sop2Rozeznanie jest procesem aktywnego poszukiwania rozpoznania woli Bożej w naszym życiu. Jeśli chcemy się czegoś od kogoś dowiedzieć, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim zadać tej osobie pytanie i posłuchać odpowiedzi. To samo dotyczy kontaktu z Bogiem. Najpierw trzeba Go zapytać, a następnie wysłuchać Jego odpowiedzi.

Nazywamy to komunikacją między Bogiem a człowiekiem – jest to modlitwa. Zwykle trudniejszą rzeczą jest usłyszenie odpowiedzi, bo zazwyczaj nie słyszymy żadnego mówiącego do nas głosu. Zatem musimy być otwarci i przygotowani na to, że przemówi On do nas w inny sposób: przez innych ludzi, przez wydarzenia, czy przez refleksję w głębi serca. Bóg często do nas mówi, jednak my nie zawsze słuchamy.

Najważniejszą rzeczą w rozeznawaniu jest aktywne i zdyscyplinowane życie modlitwy. Inne zalecane kroki obejmują poszukanie sobie kierownika duchowego, czytanie informacji na temat różnych dróg powołania, rozmawianie z osobami, które są szczęśliwe i aktywne w realizowaniu swojego życiowego powołania, odwiedzanie seminariów i wspólnot zakonnych i zaangażowanie w służbę na rzecz innych.

Modlitwa jest ważna w realizacji każdego powołania, nie tylko w kapłaństwie czy życiu zakonnym. Osoby realizujące każde z życiowych powołań są wezwanie do komunikowanie się z Bogiem, do mówienia do Niego, do słuchania Go – do modlitwy. Kiedy modlitwa nie jest sprawą kluczową w realizacji któregokolwiek życiowego powołania, można porównać to z sytuacją dziecka, które nie rozmawiałoby z rodzicami kiedy z niemowlęcia staje się powoli dorosłym. Tak być nie może.

Modlitwa to komunikowanie się z Bogiem, a nie tylko mówienie do Niego. Komunikacja obejmuje mówienie i – co ważniejsze – słuchanie. Modlitwa jest zatem niezwykle ważna w każdym powołaniu. Możliwe nawet, że jest najważniejszym elementem powołania.

Nie lękaj się

Niezależnie od rodzaju drogi życia, do której wzywa Cię Bóg, ważne jest, aby nie bać się pójść za Jego wezwaniem i zaufać Mu, że On będzie z Tobą na tej szczególnej drodze Twojego życia. Niektórzy ludzie potrzebują wiele czasu na rozeznanie, ale im więcej czasu na to się poświęca, tym trudniej podjąć decyzję. Zatem rozpoznanie powołania i podjęcie życiowej decyzji oparte jest na silnym zawierzeniu i zaufaniu Bogu.

Jeśli Bóg powołuje Cię do życia kapłańskiego i zakonnego, a charyzmat naszego Założyciela, O. Franciszka Jordana, jest bliski Twojemu sercu, zapraszamy do wstąpienia do nas i zostania księdzem lub bratem salwatorianinem. Kobiety mają możliwość realizacji swojego powołania zakonnego w zgromadzeniu Sióstr Salwatorianek. Pełniąc tę posługę, służymy ludziom i głosimy Jezusa jako jedynego Zbawiciela świata.

Jeśli Bóg powołuje Cię do życia w małżeństwie lub do życia samotnego, a pragniesz nadal aktywnie uczestniczyć w misji apostolskiej Towarzystwa, zapraszamy do realizacji tego celu w charakterze salwatorianina świeckiego. W ten sposób możesz pomóc nam czynić Jezusa Chrystusa znanym i miłowanym jako Zbawiciela świata.

Niezależnie od tego, jaką drogą życia pójdziesz, prosimy, pamiętaj o nas w modlitwie, pamiętaj o naszej pracy apostolskiej i misji. Módl się za naszych księży, braci, siostry i salwatorianów świeckich, abyśmy mogli z pełnym zaangażowaniem wypełnić nasze powołanie. Prosimy, módl się o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, a szczególnie do życia salwatoriańskiego.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki Królowa
Nieba i Ziemi
nie jest wszędzie wychwalana
nie wolno Ci
ani na chwilę spocząć.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:917
Wczoraj:Wczoraj:1100
Ten tydzień:Ten tydzień:1170
W tym miesiącu:W tym miesiącu:16249
Wszyscy:Wszyscy:2360090
Teraz odwiedza nas: 16
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10