bannerjordanOjcze odwiecznej miłości i źródło naszej nadziei, w czasie, gdy wspominamy stulecie śmierci naszego Założyciela, o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, składamy Ci dzięki za jego życie oddane na służbę wiary i Kościoła. Wielbimy Cię dobry Ojcze, bowiem poprzez życie naszego Założyciela zaprowadziłeś tak wiele osób do zbawienia i do życia w służbie apostolskiej.

Jezu Chryste, nasz Boski Zbawicielu, z wdzięcznością wspominamy pełne mocy świadectwo apostolskiej świętości o. Franciszka Jordana, a także jego pełne odwagi zmaganie w niesieniu wszystkim ludziom Twojego dzieła zbawienia. Prosimy Cię o łaskę odrodzenia w nas samych ducha jego życia i posłannictwa, przyjmując z odnowionym zapałem jego doświadczenie Boga i jego szeroką wizję ewangelizacji.

Duchu Święty dający życie, wielbimy Cię i składamy dzięki za wzbudzenie charyzmatu w naszym Założycielu; wysłuchaj naszą modlitwę, abyśmy jako Rodzina Salwatoriańska mogli nadal żyć i zbierać owoce jego dziedzictwa duchowego. Uczyń nas zdolnymi do bycia dzisiaj jego świadkami również wśród przeciwności życia i wrogości, do przyjęcia z niezachwianą ufnością w Twą pełną miłości Opatrzność krzyża, który niesie nasze posłannictwo.

Wspominając w tym roku stulecie śmierci o. Franciszka Jordana, błagamy o wstawiennictwo Maryi, Matki Zbawiciela i Królowej Apostołów, i o pomoc wszystkich naszych świętych patronów, a także bł. Marii od Apostołów, tak aby Rodzina Salwatoriańska na całym świecie zawsze odzwierciedlała jego życie w świętości i gorliwości apostolskiej. Amen

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Wszystko jednak przez Niego,
z Nim i dla Niego.
Wszystkie narody,
pokolenia, ludy i języki,
chwalcie Pana Boga naszego!

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:878
Wczoraj:Wczoraj:1100
Ten tydzień:Ten tydzień:1131
W tym miesiącu:W tym miesiącu:16210
Wszyscy:Wszyscy:2360051
Teraz odwiedza nas: 14
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10