Stulecie śmierci O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Zapraszamy

 Soptrzebinia19

W Jego oczach

majsop19

Majówka z SOP-em

Tmisyny2017

Również w tym roku Światowy Dzień Misyjny zwołuje nas wokół osoby Jezusa, „pierwszego i największego głosiciela Ewangelii” (PAWEŁ VI, adhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), który nieustannie posyła nas na przepowiadanie Ewangelii miłości Boga Ojca w mocy Duchach Świętego. Dzień ten zachęca nas do ponownego zastanowienia się nad misją w centrum wiary chrześcijańskiej.

trzebnica2017

Coroczna piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy zgromadziła rzesze ludzi. Do grobu św. Jadwigi pielgrzymowali także diakoni, klerycy, bracia i nowicjusze wraz z przełożonymi. W trakcie wędrówki dzielili się swoim świadectwem powołania i radością życia salwatoriańskiego. Część szła w grupie z Obornik Śląskich.

W dniu 11 października 2017 r. podczas wieczornego nabożeństwa zostało poświęcone Salwatoriańskie Studio w Wieży. Od lutego br. trwały przygotowania, planowanie i prace, przy czynnej pomocy ks. Piotra Ryby SDS ze studia Katolik, aby w miejscu starego radia, w wieży naszego seminarium, powstało studio nagrań.

W uroczystość Matki Zbawiciela w naszym seminarium odbyła się inauguracja roku akademickiego. Wykładowcy, zaproszeni goście oraz alumni najpierw zgromadzili się w kaplicy, gdzie o pomyślny rok akademicki modlili się podczas mszy św. pod przewodnictwem bpa. Jacka Kicińskiego CMF - biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej.

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem.

W dniu 14 września br., Rada Wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, po zapoznaniu się z dokumentami w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych ks. doktorowi Romanowi Słupkowi SDS - wykładowcy i dyrektorowi biblioteki w naszym seminarium.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Wszystko jednak przez Niego,
z Nim i dla Niego.
Wszystkie narody,
pokolenia, ludy i języki,
chwalcie Pana Boga naszego!

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:737
Wczoraj:Wczoraj:2206
Ten tydzień:Ten tydzień:12697
W tym miesiącu:W tym miesiącu:41793
Wszyscy:Wszyscy:1367926
Teraz odwiedza nas: 155
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10