Stulecie śmierci O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Zapraszamy

SOPFerie2018

Ferie zimowe z SOP-em

 

W dniu 14 września br., Rada Wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, po zapoznaniu się z dokumentami w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych ks. doktorowi Romanowi Słupkowi SDS - wykładowcy i dyrektorowi biblioteki w naszym seminarium.

Procedura związana z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk teologicznych ks. dr Romana Słupka trwała od kwietnia do września br. W tym czasie przewodniczący i członkowie komisji pozytywnie opiniowali dotychczasowy dorobek naukowy ks. Romana, jego rozprawę habilitacyjną Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017, jak również jego zaangażowanie w pracę dydaktyczno-naukową i organizacyjną oraz popularyzowanie nauki. Oceniając całość dorobku naukowego Habilitanta, komisja wskazała na poprawność tekstów naukowych pod względem merytorycznym i metodologicznym. Podkreślono, że jego wszystkie osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne odsłaniają jego solidny warsztat metodologiczny, pasję badawczą, zdolność do głębokiej i samodzielnej analizy naukowej, przystępny przekaz oraz dogłębną znajomość problematyki eklezjologicznej.
Gratulujemy!

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki żyje na świecie
choćby jeden człowiek,
który nie kocha Boga
ponad wszystko,
nie wolno ci
ani na chwile spocząć.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:76
Wczoraj:Wczoraj:1253
Ten tydzień:Ten tydzień:380
W tym miesiącu:W tym miesiącu:23960
Wszyscy:Wszyscy:740869
Teraz odwiedza nas: 43
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno 86
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10