Stulecie śmierci O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Zapraszamy

sopjesien17

Jesień w SOP-ie

We wtorek 6 czerwca 2017 r. czterech diakonów zdało egzamin magisterski na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Poszczególne osoby przedstawiły prace magisterskie na następujące tematy:

Dk. Pavel Barbořák SDS (Czechy)Salwatorianie w Czechach i na Morawach 1895-2014 (stan personalny), praca napisana na seminarium naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra hab. Norberta Jerzaka. Recenzentem pracy był ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut.

Dk. Exuperi Mkwawe SDS (Tanzania) The Theology of Marian Invocations in the Works of Joseph Ratzinger (Benedict  XVI), praca napisana w języku angielskim na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka. Recenzentem pracy był ks. dr hab. Jarosław Lipniak.

Dk. Mateusz Tomasiak SDS (Polska)Znaczenie argumentu kalonicznego za wiarygodnością chrześcijaństwa w teologii muzyki Józefa Ratzingera (Benedykta XVI), praca napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Włodzimierza Wołyńca przy współpracy ks. dra Romana Słupka SDS. Recenzentem pracy był ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF.

Dk. Yauheni Zhukouski SDS (Białoruś) Działalność duszpasterska Salwatorianów w Witebsku (2001-2015), praca napisana na seminarium naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra hab. Norberta Jerzaka. Recenzentem pracy był ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut.

Przed diakonami ostatni szósty rok studiów, po którego zakończeniu w maju 2018 roku otrzymają tytuł zawodowy magistra teologii nadany przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Dziś gratulujemy sfinalizowania prac magisterskich i zdanych egzaminów.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki Bóg nie jest
wszędzie wielbiony,
nie wolno ci
ani na chwilę spocząć.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:682
Wczoraj:Wczoraj:853
Ten tydzień:Ten tydzień:3341
W tym miesiącu:W tym miesiącu:17321
Wszyscy:Wszyscy:676311
Teraz odwiedza nas: 14
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno 86
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10