Stulecie śmierci O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Zapraszamy

sopjesien17

Jesień w SOP-ie

Dnia 3 i 4 czerwca w naszym Seminarium miało miejsce niezwykle duże i ważne wydarzenie – XIV Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne. Odbywało się ono pod hasłem: „Katolicy nadzieją Białorusi – świadectwo wiary”.

Tego rodzaju sympozja odbywają się w naszym seminarium rokrocznie, nieprzerwanie, od. 2003 roku. Mają charakter wykładów otwartych i są na nie zaproszeni wszyscy, którym bliska jest działalność misyjna Kościoła, szczególnie Misja Zbawiciela wypełniana przez Salwatorianów. Sympozja misyjne są okazją do podjęcia ważnych tematów w misyjnym życiu naszego zgromadzenia, zapoznania uczestników z aktualnym stanem naszych placówek misyjnych i fundacji Polskiej Prowincji Salwatorianów, z ich radościami, trudnościami i stanem faktycznym. Jest to również okazja do odwiedzenia naszego seminarium, uczestniczenia w pięknej liturgii Mszy Świętej, a także do dobrej zabawy podczas wieczornego spotkania w radości przygotowanego przez naszych kleryków, na których, po pełnym wrażeń intelektualnych, ciekawym, ale i ciężkim dniu można swobodnie porozmawiać, odprężyć się, zjeść kiełbaskę z grilla, a nawet potańczyć. W tym dniu nasze seminarium szczególnie tętni życiem.

W tym roku klerycy i bracia z Koła Misyjnego zdecydowali się zaproponować i podjąć na sympozjum temat Białorusi – naszego wschodniego sąsiada, w którym bardzo prężnie działają dwie placówki salwatoriańskie w Brasławiu i Witebsku, należące do Białoruskiej fundacji Polskiej Prowincji Salwatorianów. Pomimo bliskości tego kraju sytuacja Kościoła Katolickiego tam nie jest w Polsce dobrze znana. Białoruś nie jest państwem członkowskim UE i taka sytuacja nie wpływa pozytywnie na stan naszej wiedzy o sytuacji Kościoła tam panującej. Wpływa na to również cały kontekst historyczny, o którym większość Polaków wie najczęściej tylko cząstkowo, kiedy to losy Polski i Białorusi zbiegały się w historii.

Całe Sympozjum złożyło się na trzy czterdziestominutowe prelekcje oraz godzinny panel dyskusyjny, podczas którego jego moderator, jak i wszyscy uczestnicy sympozjum mogli zadawać pytania naszym prelegentom. Pierwszym z nich był pan Sergiusz Anoszko pochodzący z Mohylewa we wschodniej Białorusi; z wykształcenia historyk i teolog, a obecnie doktorant teologii religii na UKSW w Warszawie. Jego prelekcja na temat „Białoruska tożsamość narodowa i religijna” złożyła się na kontekst historyczny Kościoła Katolickiego w Białorusi, jego źródła i rozwój, a także na teraźniejszość. Nie zabrakło również własnej, subiektywnej oceny sytuacji przez pana Sergiusza. Opowiedział również o tożsamości Białorusinów i w szczególności Białorusinów Katolików.

Drugim prelegentem był ksiądz Andrzej Kaliciak, Salwatorianin. Spędził on w Białorusi dziewięć lat, gdzie wyjechał już na praktykę diakońską; obecnie od 2012 roku pracuje w Czeskiej Fundacji Polskiej Prowincji Salwatorianów. Wygłosił on prelekcję na temat: „Losy fundacji salwatoriańskiej w Brasławiu i Witebsku”. Opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z ciężką pracą w Brasławiu i Witebsku, mówił także o wielkiej serdeczności ludzi, której bardzo doświadczył, ale też o trudnościach i problemach związanych z budowaniem nowych kościołów, z których najważniejszym była Katedra Jezusa Miłosiernego w Witebsku. Szczególnie w pamięci może zapaść jego pasjonująca opowieść o podróży do Białorusi na praktykę diakońską oraz niezwykła historia o wręcz cudownym wyjściu bez uszczerbku na zdrowiu jednego z pracowników po wypadku, przy budowie jednego z kościołów.

Trzecim i ostatnim prelegentem była siostra Tatiana Hmyza z Kongregacji Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (popularnie zwanych w Polsce Eucharystkami), pochodząca z Mińska. Pracuje ona z młodzieżą zgromadzoną przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu prowadzonym przez Salwatorianów, a także uczy tam katechezy. Jej wykład był pięknym świadectwem pracy z młodzieżą białoruską, która wspaniale wykorzystuje swój potencjał dla sprawy lokalnego i diecezjalnego Kościoła w Białorusi.

Bezpośrednio po wykładzie siostry Tatiany odbył się panel dyskusyjny, na którym nie zabrakło pytań zadawanych każdemu prelegentowi. Złożyły się one na żywą dyskusję, po której z pewnością można wynieść wiele konstruktywnych wniosków i informacji.

Całe wydarzenie było bardzo bogate – otwarte i zamknięte przez piękną liturgię przygotowaną przez naszych kleryków. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, podczas mszy świętej kończącej sympozjum czterech kleryków i czterech wolontariuszy zostało posłanych na placówki misyjne do Gruzji, Albanii, Ukrainy, Węgier i Rosji. Przebywać oni będą na placówkach misyjnych w okresie wakacji oddając się pracy na rzecz miejscowego Kościoła.

To sympozjum pokazało że Kościół ciągle jest żywy, pełen młodych ludzi chcących poświęcić dla niego siebie, a misje, jeden z najważniejszych apostolstw salwatoriańskich trwają i rozwijają się z roku na rok, przynosząc wiele owoców, również w formie salwatoriańskich powołań zakonnych, kapłańskich i misyjnych.

Galeria zdjęć

bialor01
bialor02
bialor03
bialor04
bialor05
bialor06
bialor07
bialor08
bialor09
bialor10

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki żyje na świecie
choćby jeden człowiek,
który nie kocha Boga
ponad wszystko,
nie wolno ci
ani na chwile spocząć.

Gościmy na stronie

Dzisiaj:Dzisiaj:696
Wczoraj:Wczoraj:853
Ten tydzień:Ten tydzień:3355
W tym miesiącu:W tym miesiącu:17335
Wszyscy:Wszyscy:676325
Teraz odwiedza nas: 44
Dziękujemy za odwiedziny!

Kontakt

Wyższe Seminarium
Duchowne Salwatorianów

Bagno 86
55-120 Oborniki Śląskie

T: +48 71 310 61 26
F: +48 71 310 61 10