Kochani Dobrodzieje i Współpracownicy
Wyższego Seminarium Duchownego
Salwatorianów 
w Bagnie

Kościół to wspólnota modlących się. Dlatego pragniemy wzajemnie wspierać się w modlitwie. Codziennie wraz z chlebem i winem składamy na ołtarzu Pańskim wszystkie powierzone nam intencje. Wdzięczni za wszelki dar i powodowani Waszymi prośbami o wstawiennictwo, ofiarnie modlimy się w Waszych intencjach o zdrowie, nawrócenie, uwolnienie od nałogów, przy różnych okazjach jednoczących rodzinę, w rocznicach i za zmarłych.

Dziękujemy za okazaną nam życzliwość
i za wszelkie ofiary składane na seminarium
oraz prowadzone przez nas dzieła!

Bóg zapłać!

Racz Panie błogosławić
wszystkim dla imienia Twego

dobro nam świadczącym.

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Dopóki żyje na świecie
choćby jeden człowiek,
który nie kocha Boga
ponad wszystko,
nie wolno ci
ani na chwile spocząć.