Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię… (Mk 16,15)


Misja Zbawiciela jest naszą pasją


Salwatoriański Rok Misyjny - 2015

 

Temat Salwatoriańskiego Roku Misyjnego

SRMRok 2015 będzie Salwatoriańskim Rokiem Misyjnym, czasem łaski dla wszystkich salwatorianów ze wszystkich trzech gałęzi – przede wszystkim dlatego, że papież Franciszek ogłosił ten rok Rokiem Życia Konsekrowanego, a także z tego powodu, że obchodzić w nim będziemy 125. rocznicę wysłania pierwszych salwatorianów na misję w Assam w północno-wschodnich Indiach.(1)

Te ważne wydarzenia stanowią dla nas zachętę, abyśmy przeżywali nasze powołanie z pasją, dając świadectwo pięknu naszego podążania za Jezusem, realizowanego na różne sposoby, które stają przed nami z biegiem naszego życia. Rdzeń naszego salwatoriańskiego powołania polega na niesieniu świadectwa Jezusa Zbawiciela oraz na czynieniu wszystkiego, co konieczne, aby wszyscy ludzie poznali Go i pokochali, i aby poszli za Nim jako jego uczniowie. Racją naszego istnienia jest nieustanne przeżywanie tego posłannictwa. Wypływa ono z naszego doświadczenia wiary: odpowiadamy na nakaz Jezusa, aby „iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), i być Jego świadkami (por. Dz 1,8). Jako osoby zakonne, jesteśmy wezwani do przebudzenia świata dzięki naszemu świadectwu i naszej obecności nawet na najdalszych krańcach ziemi oraz na wszelkich marginesach życia w dzisiejszym świecie.

Z tego względu pierwszym celem Salwatoriańskiego Roku Misyjnego jest wspomnienie z wdzięcznością pierwszych salwatorianów, którzy przyjęli misyjny charyzmat Franciszka Jordana. Ludzie ci, pochodzący z różnych środowisk, świadomi, że są „słabi i wątli”, zdecydowali się jednak nieść dalej ogień, który płonął w apostolskim sercu Ojca Jordana. Dla nich wszystkich salwatoriański charyzmat był niczym gwiazda zaranna i stał się wspaniałym prądem, w którym przeżyli swoje życie. Dzięki tym właśnie początkom – jak płomień, który rozpala coraz to nowe ogniska, salwatoriańskie posłannictwo rozprzestrzeniło się na wszystkie kontynenty świata.

Drugim celem Salwatoriańskiego Roku Misyjnego jest wykorzystanie sposobności, którą ofiarowuje nam Pan, by nadać nowe życie naszemu misyjnemu powołaniu w Kościele i w świecie, abyśmy – zgodnie z naszym charyzmatem – stali się autentycznymi „świadkami zbawienia”. Chociaż Salwatoriański Rok Misyjny stanowi wezwanie dla wszystkich, apel ten w szczególny sposób odnosi się do młodych salwatorianów. Kierujemy do nich wezwanie, by szli do potrzebujących, by nieśli nowinę pełną radości i nadziei do wszystkich tych miejsc, które naznaczone zostały materialnym i duchowym ubóstwem. Nasz duchowy ojciec Franciszek Jordan często powtarzał, że nie możemy odczuwać zadowolenia, dopóki wszyscy ludzie wszędzie na ziemi nie poznają dobroci i miłości Boga, który zbawia. Salwatoriańskie powołanie nie jest bynajmniej czymś, co należy do przeszłości i co z biegiem czasu zostało zapomniane; przeciwnie – jest ono czymś żywym, nieustannie pielęgnowanym i pogłębianym przez codzienne zadania i życie tak wielu Salwatorianów i Salwatorianek.

Idźmy zatem do przodu, gdyż nasze posłannictwo, pojmowane jako pasja i współczucie, stanowi rdzeń salwatoriańskiego życia. Wczoraj, dzisiaj i zawsze byliśmy i jesteśmy wezwani, by gorliwie krzewić ogień charyzmatu Franciszka Jordana, gdyż „misja Zbawiciela jest naszą pasją”.

 (1) W roku 1890 Franciszek Jordan wysłał z Rzymu pierwszych salatoriańskich misjonarzy do rozległego regionu Assam w Indiach. 17 stycznia wysłał pierwszą grupę, którą tworzyli: ks. Otto Hopfenmüller, ks. Angelus Maria Münzloher, br. Marianus Schumm i br. Joseph Bächle. 12 grudnia wyruszyła druga grupa: ks. Jan Ewangelista od Jezusa i Marii Gruchot, ks. Ignatius Bethan, ks. Matthaeus Baukhage, br. Ciro Disclafoni, s. Scholastyka od Niepokalanego Poczęcia Hopfenmüller, s. Benedykta od Jezusa Ruderich i s. Laurentia od Służebnicy Pana Heilmeier (zob. DSS XV).

Ks. Franciszek Jordan SDS

Myśl Ojca Jordana
----------------------------------------------------

Wszystko jednak przez Niego,
z Nim i dla Niego.
Wszystkie narody,
pokolenia, ludy i języki,
chwalcie Pana Boga naszego!